Σωτηρία του κόσμου από τις κλιματικές απειλές ή εξάλειψη των μύθων και των φόβων για το κλίμα;

D. Koutsoyiannis, Saving the world from climate threats vs. dispelling climate myths and fears, Invited Seminar, Lunz am See, Austria, doi:10.13140/RG.2.2.34278.42565, WasserCluster Lunz – Biologische Station GmbH, 2017.

[Σωτηρία του κόσμου από τις κλιματικές απειλές ή εξάλειψη των μύθων και των φόβων για το κλίμα;]

[doc_id=1706]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (5097 KB)

Σημείωση:

Συζητήσεις σε ιστολόγια για αυτή την παρουσίαση: Fabius Maximus website, Watts Up With That?, Iowa Climate Science Education, Twitter, Gatorchatter

Κατηγορίες: Κλίμα και στοχαστική, Εργασίες που συζητήθηκαν σε ιστολόγια