Η συμβολή των Συστημάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας στον υδρολογικό σχεδιασμό

Ν. Μαμάσης, Η συμβολή των Συστημάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας στον υδρολογικό σχεδιασμό, 5ο Πσνελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ, ΑΘήνα, Αθήνα, Οκτώβριος 2017.

[doc_id=1748]

[Ελληνικά]

Η χρήση των ΣΓΠ στην υδρολογία και την υδραυλική ξεκινάει από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, όπου τα εργαλεία πληροφορικής αποκτούν ευρεία εφαρμογή σε όλες τις επιστήμες. Τα ΣΓΠ αποτέλεσαν όχι μόνο τις πρώτες γεωγραφικές βάσεις δεδομένων αλλά και εργαλεία εφαρμογής προσδιοριστικών και γεωστατιστικών μεθόδων στις περιοχές της υδρολογίας, της υδραυλικής και της διαχείρισης υδατικών πόρων. Σήμερα οι παραδοσιακές μεθοδολογίες υδρολογικού σχεδιασμού αλλά και τα παραδοσιακά υδρολογικά και υδραυλικά μοντέλα έχουν αναθεωρηθεί, ώστε να  ενσωματώνουν άμεσα τη γεωγραφική πληροφορία και τη γεωστατιστική. Στην παρουσίαση γίνεται μια ιστορική αναδρομή της χρήσης των  ΣΓΠ στον Τομέα Υδατικών Πόρων του ΕΜΠ, ως  εκπαιδευτικών και υπολογιστικών εργαλείων, μέσα από διπλωματικές εργασίες και ερευνητικά έργα.

PDF Πλήρες κείμενο (3715 KB)