Η διαχείριση των υδατικών πόρων στην πράξη: Από τις εξειδικευμένες προσομοιώσεις στις απλές αποφάσεις

A. Efstratiadis, Water resources management in practice: From sophisticated simulations to simple decisions, School for Young Scientists “Modelling and forecasting of river flows and managing hydrological risks: Towards a new generation of methods”, Moscow State University, 2017.

[Η διαχείριση των υδατικών πόρων στην πράξη: Από τις εξειδικευμένες προσομοιώσεις στις απλές αποφάσεις]

[doc_id=1755]

[Αγγλικά]

Παρουσιάζεται το πλαίσιο διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας, το οποίο διέπεται από πολλαπλές πολυπλοκότητες και αβεβαιότητες. Εξηγούνται τα διάφορα επίπεδα μοντελοποίησής του, που βασίζονται σε προχωρημένες τεχνικές στοχαστικής ανάλυσης, προσομοίωσης και βελτιστοποίησης. Ωστόσο, παρά την αναπόφευκτη συνθετότητα του μεθοδολογικού υποβάθρου που εφαρμόζεται, το τελικό ζητούμενο είναι η απάντηση σε απλά πρακτικά ερωτήματα και η εξαγωγή πρακτικών κανόνων για τη λειτουργία του υδροσυστήματος.

PDF Πλήρες κείμενο (3048 KB)

Βλέπε επίσης: https://www.youtube.com/watch?v=RP_vmDqmylg&list=PLJM7bDfaU8sQ3vDS9MAIqjuiRs5t-eB3b&index=3