Οι υδρολόγοι απέναντι στην τρομακτική αβεβαιότητα: Είναι το τέρας ανίκητο;

A. Efstratiadis, Hydrologists against the terrifying uncertainty: Is the beast invincible?, School for Young Scientists “Modelling and forecasting of river flows and managing hydrological risks: Towards a new generation of methods”, Moscow State University, 2017.

[Οι υδρολόγοι απέναντι στην τρομακτική αβεβαιότητα: Είναι το τέρας ανίκητο;]

[doc_id=1756]

[Αγγλικά]

Συζητούνται οι πτυχές αβεβαιότητας, που οφείλονται αφενός στη φυσική μεταβλητότητα των υδρομετεωρολογικών διεργασιών και απρόβλεπτους εξωγενείς παράγοντες, περιβαλλοντικούς και ανθρωπογενείς, και αφετέρου στην προσπάθεια περιγραφής των εξαιρετικά σύνθετων υδρολογικών συστημάτων από μοντέλα, τα οποία διέπονται από εγγενείς αδυναμίες. Αναδεικνύεται ο ρόλος της πληροφορίας ως του μοναδικού μέσου άμβλυσης των αβεβαιοτήτων, αλλά και των παραπλανητικών συμπερασμάτων στα οποία μπορεί να οδηγήσει η απρόσεκτη χρήση των τυπικών στατιστικών και στοχαστικών μοντέλων. Ως λύση προτείνεται η συνδυαστική εφαρμογή ντετερμινιστικών και στοχαστικών προσεγγίσεων, στις οποίες αξιοποιείται κατά τον βέλτιστο τρόπο η υφιστάμενη κατανόηση των φυσικών διεργασιών και η διαθέσιμη πληροφορία, σε όλες τις εκδοχές της.

PDF Πλήρες κείμενο (2254 KB)

Βλέπε επίσης: https://www.youtube.com/watch?v=D8Gahx5c4CA&index=5&list=PLJM7bDfaU8sQ3vDS9MAIqjuiRs5t-eB3b

Σημείωση:

https://www.iwp.ru/about/news/novye-diskussii-shkola-molodykh-uchenykh-den-vtoroy/