Για το βιβλίο του Θ. Ξανθόπουλου: «Ρέκβιεμ με Κρεσέντο»

Δ. Κουτσογιάννης, Για το βιβλίο του Θ. Ξανθόπουλου: «Ρέκβιεμ με Κρεσέντο», Παρουσίαση του βιβλίου «Ρέκβιεμ με κρεσέντο;Homo Sapiens, ο τελευταίος του γένους των ανθρώπων», Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.12794.41927, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2018.

[doc_id=1778]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (4025 KB)

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. G.-F. Sargentis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Stratification: An entropic view of society's structure, World, 2, 153–174, doi:10.3390/world2020011, 2021.
2. D. Koutsoyiannis, and G.-F. Sargentis, Entropy and wealth, Entropy, 23 (10), 1356, doi:10.3390/e23101356, 2021.