Στοχαστική διερεύνηση της αβεβαιότητας των συνήθων σχέσεων στάθμης-παροχής

P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, A. Efstratiadis, P. Papanicolaou, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of the uncertainty in common rating-curve relationships, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-18947-2, European Geosciences Union, 2018.

[Στοχαστική διερεύνηση της αβεβαιότητας των συνήθων σχέσεων στάθμης-παροχής]

[doc_id=1787]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (31 KB)