Διερεύνηση των βασικών πηγών αβεβαιότητας ενός ολοκληρωμένου μοντέλου μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων

A. Ataliotis, E. Koumaki, P. Dimitriadis, A. Efstratiadis, and K. Noutsopoulos, Investigation of the major uncertainty sources of an integrated plant-wide wastewater treatment model, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-18719-1, European Geosciences Union, 2018.

[Διερεύνηση των βασικών πηγών αβεβαιότητας ενός ολοκληρωμένου μοντέλου μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων]

[doc_id=1788]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (34 KB)

Κατηγορίες: Εργασίες φοιτητών