Στοχαστική διερεύνηση της μεταβλητότητας της βροχόπτωσης στην Κρήτη

P. Dimitriadis, E. Varouchakis, T. Iliopoulou, G. Karatzas, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of the spatial variability of precipitation over Crete, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17155-1, European Geosciences Union, 2018.

[Στοχαστική διερεύνηση της μεταβλητότητας της βροχόπτωσης στην Κρήτη]

[doc_id=1792]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (30 KB)