Σημειώσεις μαθήματος "Βελτιστοποίηση Συστημάτων Υδατικών Πόρων – Υδροπληροφορική"

Χ. Μακρόπουλος, και Α. Ευστρατιάδης, Σημειώσεις μαθήματος "Βελτιστοποίηση Συστημάτων Υδατικών Πόρων – Υδροπληροφορική", 151 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2018.

[doc_id=1844]

[Ελληνικά]

Οι σημειώσεις περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενότητες: (1) Εισαγωγή στην υδροπληροφορική και βελτιστοποίηση συστημάτων υδατικών πόρων, (2) Θεμελιώδεις έννοιες βελτιστοποίησης και κλασικές μαθηματικές μέθοδοι, (3) Γραμμική και δικτυακή βελτιστοποίηση και στοιχεία θεωρίας γράφων, (4) Τοπικές και ολικές τεχνικές βελτιστοποίησης, (5) Βαθμονόμηση μαθηματικών μοντέλων –Το «αντίστροφο» πρόβλημα της υδρολογίας, (6) Ανάλυση αβεβαιότητας.

PDF Πλήρες κείμενο:

Σημείωση:

Οι σημειώσεις καλύπτουν μέρος της ύλης του μαθήματος “Βελτιστοποίηση Συστημάτων Υδατικών Πόρων – Υδροπληροφορική” που διδάσκεται στο 2ο εξάμηνο του μεταπτυχιακού προγράμματος Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων. Στη συγγραφή τμημάτων των σημειώσεων συνέβαλλαν οι υποψήφιοι διδάκτορες Π. Κοσσιέρης, Δ. Νικολόπουλος και Γ. Τσουκαλάς.