Σημειώσεις μαθήματος "Διαχείριση Υδατικών Πόρων"

Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Σημειώσεις μαθήματος "Διαχείριση Υδατικών Πόρων", 97 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2015.

[doc_id=1845]

[Ελληνικά]

Οι σημειώσεις περιλαμβάνουν τις ενότητες: (1) Υδατικοί πόροι και έργα αξιοποίησης, (2) Χρήσεις νερού και περιορισμοί στη διαχείριση υδατικών πόρων, (3) Περιβαλλοντικές όψεις της διαχείρισης υδατικών πόρων – Θεσμικό πλαίσιο, (4) Πολυκριτηριακή ανάλυση, (5) Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων σε προβλήματα διαχείρισης υδατικών πόρων.

PDF Πλήρες κείμενο:

Σημείωση:

Οι σημειώσεις καλύπτουν μέρος της ύλης του μαθήματος “Διαχείριση Υδατικών Πόρων” που διδάσκεται στο ΔΠΜΣ “Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων”.