Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net)

Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Κουκουβίνος, Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net), Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας Θαλασσών και Επιφανειακών Υδάτων (HIMIOFoTS) - Πρώτη συνάντηση φορέων, Ανάβυσσος, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, 2018.

[doc_id=1872]

[Ελληνικά]

Η παρουσίαση διαρθρώνεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο, περιγράφονται τα κίνητρα που οδήγησαν στην ερευνητική ιδέα και το ιστορικό της πρότασης, που στην αρχική της εκδοχή περιλάμβανε την επιχειρησιακή ανάπτυξη την υποδομής OpenHi.net σε χρονικό ορίζοντα επτά ετών. Στο δεύτερο μέρος συνοψίζονται οι εργασίες που έχουν γίνει ως τώρα, και αφορούν στο υποέργο 14 της ενοποιημένης υποδομής HIMIOFoTS, το οποίο συντονίζει η ερευνητική ομάδα του ΕΜΠ. Επίσης, συζητώνται οι πιθανές συνέργειες και μακροπρόθεσμες προοπτικές της υποδομής.

PDF Πλήρες κείμενο (4637 KB)