Στοχαστική διερεύνηση της ατμοσφαιρικής υγρασίας σε παγκόσμια κλίμακα

Κ. Σακελλάρη, Στοχαστική διερεύνηση της ατμοσφαιρικής υγρασίας σε παγκόσμια κλίμακα, Διπλωματική εργασία, 100 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2017.

[doc_id=1877]

[Ελληνικά]

Για την στοχαστική διερεύνηση της ατμοσφαιρικής υγρασίας σε παγκόσμια κλίμακα επιλέγονται ως μεταβλητές μελέτης το σημείο δρόσου και η θερμοκρασία, οι οποίες ποσοτικοποιούν πλήρως την κατάσταση της ατμόσφαιρας ως προς την υγρασία. Λαμβάνονται ωριαία δεδομένα από 953 μετεωρολογικούς σταθμούς παγκοσμίως. Εξετάζεται η ύπαρξη μακροπρόθεσμης εμμονής σε ωριαίες τιμές για τo σημείο δρόσου, πραγματοποιείται διόρθωση της μεροληψίας για μεγαλύτερη ακρίβεια και, στη συνέχεια, παράγονται 10 000 συνθετικές χρονοσειρές με την μέθοδο των τυχαίων διακυμάνσεων πολλαπλής κλίμακας, προκειμένου να επαληθευτεί ο συντελεστής Hurst των ιστορικών δεδομένων. Επιπλέον, υπολογίζεται η ασυμμετρία και η κύρτωση της κατανομής των κανονικοποιημένων ωριαίων τιμών σημείου δρόσου και θερμοκρασίας. Στην συνέχεια, για τους 22 καλύτερους σταθμούς, διερευνάται η διπλή κυκλοστασιμότητα του σημείου δρόσου σε σύγκριση με την αντίστοιχη της θερμοκρασίας. Τέλος, ελέγχεται η προσαρμογή της κανονικής κατανομής στα ωριαία κανονικοποιημένα δεδομένα σημείου δρόσου και θερμοκρασίας των 22 σταθμών μέσω των διαγραμμάτων QQ-plots.

PDF Πλήρες κείμενο (2326 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό: