Διερεύνηση Γεωγραφικής Ξηρασίας με Στατιστικούς Δείκτες

E. Φωτάκη, Διερεύνηση Γεωγραφικής Ξηρασίας με Στατιστικούς Δείκτες, Μεταπτυχιακή εργασία, 141 pages, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2018.

[doc_id=1906]

[Ελληνικά]

Μέσω της παρούσας μελέτης, επεξεργάσθηκαν με τον δείκτη τυποποιημένης βροχόπτωσης (Standard Precipitation Index – SPI), τα δεδομένα βροχόπτωσης για συγκεκριμένους σταθμούς ανά τον κόσμο. Οι σταθμοί αυτοί ομαδοποιήθηκαν βάσει της κλιματικής κατάταξης Köppen. Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκαν σε μηνιαία αλλά και υδρολογικά ετήσια βάση, τα επεισόδια ξηρασιών 83 σταθμων για χρονοσειρά μήκους 50 ετών, για τα έτη 1967-2017. Οι σταθμοί επιλέχθηκαν με βασικό κριτήριο να μην έχουν μεγάλες ελλείψεις δεδομένων στην χρονοσειρά που επιλέχθηκε. Οι σταθμοί που εμφάνισαν τελικά επεισόδια ακραίας ξηρασίας είναι οι σταθμοί Villavicencio της Κολομβίας, Εθνικό Παρατηρητήριο της Κολομβίας, Tambacounda της Σενεγάλης, Alice Springs της Αυστραλίας, Santa Rosa της Αργεντινής, Alger Dar El Beiga της Αλγερίας, Alicante της Ισπανίας, Sault Ste Marie των ΗΠΑ, Godthaab και Ammasalic της Γροιλανδίας, ο σταθμός Addis Ababa της Αιθιοπίας, Mukteshwar της Ινδίας, ο σταθμός Jimma της Αιθιοπίας και τέλος ο σταθμός Lander των ΗΠΑ. Στην συνέχεια, συγκρίθηκαν οι κοντινοί σταθμοί βάσει των πινάκων SPI, ώστε να διαπιστωθεί εάν μπορεί να υπάρξει κάποια χωρική συσχέτιση των επεισοδίων ξηρασίας καθώς επίσης υπολογίσθηκαν επιλεκτιικά για δυο σταθμούς από κάθε κλίμα οι πιθανότητες μετάβασης από μια κατάσταση ξηρασίας στην ίδια ή σε κάποια άλλη από τρίμηνο σε υδρολογικό έτος, από εξάμηνο σε υδρολογικό έτος και από εννιάμηνο σε υδρολογικό έτος. Τέλος, εξάγονται τα γενικά συμπεράσματα από ολόκληρη την παρούσα μελέτη.

PDF Πλήρες κείμενο (3469 KB)