Αντίστροφη ανάλυση και εκτίμηση αβεβαιότητας μείζονων πλημμυρικών γεγονότων με ελλιπή δεδομένα: η περίπτωση της Δυτικής Αττικής, Νοέμβριος 2017

C. Ntigkakis, Reverse analysis and uncertainty assessment of major flood events under limited data availability: The case of Western Attica, November 2017, Diploma thesis, 111 pages, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Athens, Οκτώβριος 2018.

[Αντίστροφη ανάλυση και εκτίμηση αβεβαιότητας μείζονων πλημμυρικών γεγονότων με ελλιπή δεδομένα: η περίπτωση της Δυτικής Αττικής, Νοέμβριος 2017]

[doc_id=1907]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο: