Υδραυλική Διερεύνηση Αδριάνειου Υδραγωγείου

Χ. Τσιούρη, Υδραυλική Διερεύνηση Αδριάνειου Υδραγωγείου, Διπλωματική εργασία, 260 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 2018.

[doc_id=1913]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (14715 KB)