Ανάπτυξη κατανεμημένου υδρολογικού λογισμικού με εφαρμογή καινοτόμων κινηματικών τεχνικών

K. Risva, Development of a distributed hydrological software application employing novel velocity-based techniques, MSc thesis, 166 pages, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Νοέμβριος 2018.

[Ανάπτυξη κατανεμημένου υδρολογικού λογισμικού με εφαρμογή καινοτόμων κινηματικών τεχνικών]

[doc_id=1915]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (9304 KB)

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. K. Risva, D. Nikolopoulos, and A. Efstratiadis, Development of a distributed hydrological software application employing novel velocity-based techniques, 11th World Congress on Water Resources and Environment “Managing Water Resources for a Sustainable Future”, Madrid, European Water Resources Association, 2019.