Σχεδιασμός διαδικτυακής πλατφόρμας ανταλλαγής γνώσης για την βέλτιστη επιλογή κατασκευαστικών υλικών, βασισμένη σε οικολογικά κριτήρια

G.-F. Sargentis, E. Frangedaki, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Development of a web platform of knowledge exchange for optimal selection of building materials based on ecological criteria, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-10395, European Geosciences Union, 2019.

[Σχεδιασμός διαδικτυακής πλατφόρμας ανταλλαγής γνώσης για την βέλτιστη επιλογή κατασκευαστικών υλικών, βασισμένη σε οικολογικά κριτήρια]

[doc_id=1948]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο: