Υδρολογική θεώρηση της εκτροπής του Αχελώου

Δ. Κουτσογιάννης, Π. Μαρίνος, και Μ. Μιμίκου, Υδρολογική θεώρηση της εκτροπής του Αχελώου, Περιοδικό "Πυρφόρος", 21, 29–32, Νοέμβριος 1995.

[doc_id=195]

[Ελληνικά]

Γίνεται κριτικός σχολιασμός για προγενέστερο άρθρο του Γ. Τσακίρη στο ίδιο περιοδικό. Η κριτική επικεντρώνεται στα πιο κρίσιμα σημεία του άρθρου και ειδικότερα στη συνολικότητα και επικαιρότητά του, στην ενημέρωση ως προς τις υφιστάμενες μελέτες, στις εκτιμήσεις ως προς το υδατικό δυναμικό, στη μεθοδολογική προσέγγιση και στη στοιχειοθέτηση συμπερασμάτων

PDF Πλήρες κείμενο (1385 KB)