Φράγματα και οι περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις στην Ελλάδα: εμβάθυνση, προβλήματα κια προπτικές

A. Efstratiadis, Dams and their environmental impacts in Greece: insights, problems and challenges, Adaptive Management of Barriers in European Rivers (AMBER) River conservation actions – Greece AMBER National Workshop, Ministry of Environment & Energy, doi:10.13140/RG.2.2.22475.44323, Athens, 2019.

[Φράγματα και οι περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις στην Ελλάδα: εμβάθυνση, προβλήματα κια προπτικές]

[doc_id=1951]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (3528 KB)

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Nikas, A., H. Neofytou, A. Karamaneas, K. Koasidis, and J. Psarras, Sustainable and socially just transition to a post-lignite era in Greece: a multi-level perspective, Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, doi:10.1080/15567249.2020.1769773, 2020.

Κατηγορίες: Περιβάλλον