Χρήση στοχαστικών εργαλείων για την ταυτοποίηση ομοιοθετικής συμπεριφοράς στην υδρομετεωρολογία

P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Using multiple stochastic tools in identification of scaling in hydrometeorology, AGU 2014 Fall Meeting, San Francisco, USA, American Geophysical Union, 2014.

[Χρήση στοχαστικών εργαλείων για την ταυτοποίηση ομοιοθετικής συμπεριφοράς στην υδρομετεωρολογία]

[doc_id=1952]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (1791 KB)