Διερεύνηση στοχαστικών ομοιοτήτων μεταξύ μεταβλητών εισόδου και εξόδου εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, χωρικά κατανεμημένων στην Ελλάδα: (II) Στατιστική ανάλυση (επεξεργασμένων) μεταβλητών εξόδου στα πλαίσια της περιθώριας κατανομής

E.-M. Barka, M. Megagianni, P. Dimitriadis, S. Malamis, and K. Noutsopoulos, Investigation of stochastic similarities among influent and treated effluent variables of spatially distributed wastewater treatment plants in Greece; II: Statistical analysis of treated effluent variables in terms of the marginal distribution, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-15574, European Geosciences Union, 2019.

[Διερεύνηση στοχαστικών ομοιοτήτων μεταξύ μεταβλητών εισόδου και εξόδου εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, χωρικά κατανεμημένων στην Ελλάδα: (II) Στατιστική ανάλυση (επεξεργασμένων) μεταβλητών εξόδου στα πλαίσια της περιθώριας κατανομής]

[doc_id=1955]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (2845 KB)

Κατηγορίες: Εργασίες φοιτητών