Διερεύνηση στοχαστικών ομοιοτήτων μεταξύ μεταβλητών εισόδου και εξόδου εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, χωρικά κατανεμημένων στην Ελλάδα: (I) Στατιστική ανάλυση μεταβλητών εισόδου στα πλαίσια της περιθώριας κατανομής

M. Megagianni, E.-M. Barka, P. Dimitriadis, K. Noutsopoulos, and S. Malamis, Investigation of stochastic similarities among influent and treated effluent variables of spatially distributed wastewater treatment plants in Greece;I: Statistical analysis of influent variables in terms of the marginal distribution, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-15596-1, European Geosciences Union, 2019.

[Διερεύνηση στοχαστικών ομοιοτήτων μεταξύ μεταβλητών εισόδου και εξόδου εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, χωρικά κατανεμημένων στην Ελλάδα: (I) Στατιστική ανάλυση μεταβλητών εισόδου στα πλαίσια της περιθώριας κατανομής]

[doc_id=1956]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (600 KB)

Κατηγορίες: Εργασίες φοιτητών