Στοχαστική διερεύνηση και προσομοίωση της μουσικής του ανέμου και της βροχής

D. Galanis, T. Andrikopoulou, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Investigation and stochastic simulation of the music of wind and precipitation, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-13332, European Geosciences Union, 2019.

[Στοχαστική διερεύνηση και προσομοίωση της μουσικής του ανέμου και της βροχής]

[doc_id=1960]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (3194 KB)

Κατηγορίες: Εργασίες φοιτητών