Στοχαστικά χαρακτηριστικά πλημμυρών και επιπτώσεις στις αγροτικές ασφάλειες

T. Goulianou, K. Papoulakos, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic characteristics of flood impacts for agricultural insurance practices, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-5891, European Geosciences Union, 2019.

[Στοχαστικά χαρακτηριστικά πλημμυρών και επιπτώσεις στις αγροτικές ασφάλειες]

[doc_id=1961]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (2183 KB)

Κατηγορίες: Εργασίες φοιτητών