Σύγκριση μεθόδων αναγνώρισης ομαδοποίησης ακραίων υδρολογικών γεγονότων

T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Comparing estimators for inferring dependence from records of hydrological extremes, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-9621, European Geosciences Union, 2019.

[Σύγκριση μεθόδων αναγνώρισης ομαδοποίησης ακραίων υδρολογικών γεγονότων]

[doc_id=1962]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (1385 KB)