Στοχαστική διερεύνηση χρονοσειρών βροχής και απορροής από μεγάλη βάση δεδομένων

S. Vavoulogiannis, N. Ioannidis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of rainfall and runoff series from a large hydrometeorological dataset, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, European Geosciences Union, 2019.

[Στοχαστική διερεύνηση χρονοσειρών βροχής και απορροής από μεγάλη βάση δεδομένων]

[doc_id=1966]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (1006 KB)

Κατηγορίες: Εργασίες φοιτητών