Διερεύνηση της στοχαστικής δομής ανέμου-κύματος για την παραγωγή ενέργειας

K. Kardakaris, M. Kalli, T. Agoris, P. Dimitriadis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Investigation of the stochastic structure of wind waves for energy production, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-13188, European Geosciences Union, 2019.

[Διερεύνηση της στοχαστικής δομής ανέμου-κύματος για την παραγωγή ενέργειας]

[doc_id=1968]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (1450 KB)

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, T. Iliopoulou, and P. Papanicolaou, A global-scale investigation of stochastic similarities in marginal distribution and dependence structure of key hydrological-cycle processes, Hydrology, 8 (2), 59, doi:10.3390/hydrology8020059, 2021.

Κατηγορίες: Εργασίες φοιτητών