Κλιματική αλλαγή: Μύθοι και πραγματικότητα

Δ. Κουτσογιάννης, Κλιματική αλλαγή: Μύθοι και πραγματικότητα, Περιοδικό "Νέα Οικολογία", 151, 27–28, Μάιος 1997.

[doc_id=197]

[Ελληνικά]

Υπογραμμίζεται το γεγονός ότι, εκτός από τους ανθρωπογενείς μηχανισμούς (ενίσχυση του φαινομένου θερμοκηπίου) που ενοχοποιούνται για αλλαγές στο κλίμα, στη διάρκεια της ιστορίας της γης δρουν και φυσικοί μηχανισμοί, οι οποίοι ως τώρα δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως. Επισημαίνονται τα θέματα της πρόγνωσης και της διάγνωσης των κλιματικών μεταβολών. Παρέχονται ορισμένα διαγνωστικά στοιχεία στην Ελλάδα που δείχνουν πτωτικές τάσεις στις απορροές των ποταμών και διευκρινίζεται ότι δεν είναι δυνατό να αποφανθούμε αν αυτές οι τάσεις σχετίζονται με τους ανθρωπογενείς κλιματικούς μηχανισμούς, ούτε είναι δυνατή και η πρόγνωση της εξέλιξής τους.

PDF Πλήρες κείμενο (804 KB)

Κατηγορίες: Κλίμα και στοχαστική