Σημειώσεις Προχωρημένης Υδρολογίας - Μέρος 1

Δ. Κουτσογιάννης, Σημειώσεις Προχωρημένης Υδρολογίας - Μέρος 1, 52 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1999.

[doc_id=198]

[Ελληνικά]

Περιέχονται θέματα εμβάθυνσης στην πιθανοτική προσέγγιση ακραίων υδρολογικών γεγονότων. Ειδικότερα εξετάζονται τα ακραία υδρολογικά περιστατικά (καταιγίδες, πλημμύρες και ξηρασίες), τα χαρακτηριστικά μεγέθη τους και η πιθανοτική αντιμετώπισή τους. Αναλύεται η γενική κατανομή ακραίων τιμών και οι ειδικές περιπτώσεις της. Επισκοπούνται οι μέθοδοι προσαρμογής κατανομής με έμφαση στις εύρωστες μεθόδους και τυπικό αντιπρόσωπο τη μέθοδο των L-ροπών. Θίγονται ορισμένες σύγχρονες μέθοδοι ελέγχου της καταλληλότητας κατανομής καθώς και το θέμα της αξιοποίησης ιστορικών πληροφοριών και χωρικά γενικευμένων πληροφοριών στην προσαρμογή κατανομής. Μελετώνται διάφορες τυπικές υδρολογικές εφαρμογές στις ακραίες τιμές υδρολογικών μεταβλητών με ειδική αναφορά στις ξηρασίες και έμφαση στις όμβριες καμπύλες, όπου αναλύεται το γενικό μαθηματικό πλαίσιό τους και οι συνεπείς μέθοδοι εκτίμησης των παραμέτρων τους.

PDF Πλήρες κείμενο:

Σημείωση:

Οι σημειώσεις καλύπτουν ύλη του μαθήματος "Προχωρημένη Υδρολογία" που διδάσκεται στο διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων" και χρησιμοποιήθηκαν ως διδακτικό βοήθημα το έτος 1998-99.