Διερεύνηση της αβεβαιότητας της χωρικής έκτασης της πλημμύρας από ευρέως χρησιμοποιούμενα υδροδυναμικά μοντέλα 1D/2D

C. Farmakis, P. Dimitriadis, V. Bellos, P. Papanicolaou, and D. Koutsoyiannis, Investigation of the uncertainty of spatial flood inundation among widely used 1D/2D hydrodynamic models, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-15629, European Geosciences Union, 2019.

[Διερεύνηση της αβεβαιότητας της χωρικής έκτασης της πλημμύρας από ευρέως χρησιμοποιούμενα υδροδυναμικά μοντέλα 1D/2D]

[doc_id=1994]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (2072 KB)

Κατηγορίες: Εργασίες φοιτητών