Αξιολόγηση εφαρμογής του συλλογικού συστήματος υποστήριξης αποφάσεων άρδευσης IRMA_SYS για την καλλιέργεια ακτινιδίου

Ι. Λ. Τσιρογιάννης, Ν. Μαλάμος, Π. Μπαρούχας, Π. Μπαλτζώη, Κ. Φωτιά, Γ. Τενέδιος, Δ. Γιώτης, Δ. Κατέρης, Ε. Τσουμάνη, Σ. Χήρας, και Α. Χριστοφίδης, Αξιολόγηση εφαρμογής του συλλογικού συστήματος υποστήριξης αποφάσεων άρδευσης IRMA_SYS για την καλλιέργεια ακτινιδίου, 28o Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Θεσσαλονίκη, 465–468, Οκτώβριος 2017.

[doc_id=2013]

[Ελληνικά]

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας γίνεται μελέτη της αρδευτικής πρακτικής που εφαρμόζεται στην καλλιέργεια ακτινιδίου στην πεδιάδα της Άρτας. Οι μετρήσεις εδαφικής υγρασίας κατά τη διάρκεια των αρδευτικών περιόδων 2016 και 2017 σε δύο οπωρώνες συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα αποτελέσματα που υπολογίζονταν από το συλλογικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων άρδευσης IRMA_SYS. Στο σύστημα το υδατικό ισοζύγιο υπολογίζεται με βάση την εξατμισοδιαπνοή αναφοράς και τη βροχόπτωση από 6 αγρομετεωρολογικούς σταθμούς, παραμέτρους εδάφους, καλλιέργειας και αρδευτικής πρακτικής που αφορούν τον κάθε αγρό, καθώς και δεδομένα σχετικά με τις πραγματοποιούμενες αρδεύσεις τα οποία συμπληρώνουν οι χρήστες του συστήματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν καλή επίδοση του μοντέλου του ισοζυγίου, γεγονός που τεκμηριώνει τις δυνατότητες του συστήματος για ορθολογική διαχείριση του νερού άρδευσης σε επιχειρησιακό επίπεδο.

PDF Πλήρες κείμενο (363 KB)