Επικαιροποίηση υδατικού ισοζυγίου Υλίκης και Παραλίμνης και εκτίμηση του κινδύνου υπερχείλισής τους το τρέχον υδρολογικό έτος

Α. Ευστρατιάδης, και Ι. Τσουκαλάς, Επικαιροποίηση υδατικού ισοζυγίου Υλίκης και Παραλίμνης και εκτίμηση του κινδύνου υπερχείλισής τους το τρέχον υδρολογικό έτος, Εκσυγχρονισμός της διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας – Αναθεώρηση, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 56 pages, Νοέμβριος 2019.

[doc_id=2014]

[Ελληνικά]

Στην παρούσα, που αποτελεί συνέχεια αντίστοιχης έκθεσης που εκπονήθηκε τον Μάρτιο του 2019, εξετάζεται η τρέχουσα κατάσταση του υδροσυστήματος των διασυνδεδεμένων λιμνών Υλίκης και Παραλίμνης, ως προς το ενδεχόμενο υπερχείλισής τους και πρόκλησης ζημιών από πλημμύρα στις παρακείμενες περιοχές τη φετινή χρονιά. Λόγω των εξαιρετικά υψηλών εισροών της παρελθούσας υδρολογικής περιόδου (ιδιαίτερα του πρώτου τριμήνου του 2019), και οι δύο λίμνες υπερχείλισαν, και μάλιστα η Παραλίμνη για πρώτη φορά έπειτα από πολλές δεκαετίες. Στην έκθεση δίνεται έμφαση στην κατάρτιση των υδατικών ισοζυγίων των δύο λιμνών, που αποτελούν τη βάση όλων των αναλύσεών μας. Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρείται μια ενδελεχής διερεύνηση της μεθοδολογίας εκτίμησης των μεταβλητών του υδατικού ισοζυγίου της Υλίκης, που καταλήγει στην αναθεώρηση κρίσιμων πτυχών της. Αντίστοιχα, για την Παραλίμνη αναπτύσσεται ένα μοντέλο προσομοίωσης του ημερήσιου ισοζυγίου εισροών από την Υλίκη και εκροών λόγω διαφυγών και υπερχειλίσεων.

PDF Πλήρες κείμενο (1776 KB)

Σχετικό έργο: Εκσυγχρονισμός της διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας – Αναθεώρηση

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. #Gourgouletis, N., G. Bariamis, and E. Baltas, Estimation of characteristics of surface water bodies based on Sentinel-2 images: The case study of Yliki reservoir, Proceedings of the Eighth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning & Economics, 551-558, Thessaloniki, Greece, 2021.
2. Gourgouletis, N., G. Bariamis, M. N. Anagnostou, and E. Baltas, Estimating reservoir storage variations by combining Sentinel-2 and 3 measurements in the Yliki reservoir, Greece, Remote Sensing, 14(8), 1860, doi:10.3390/rs14081860, 2022.