Υδρονομέας 2020: Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων ανοιχτού κώδικα για τη διαχείριση υδατικών πόρων

G. Karavokiros, D. Nikolopoulos, S. Manouri, A. Efstratiadis, C. Makropoulos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Hydronomeas 2020: Open-source decision support system for water resources management, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Vienna, EGU2020-20022, doi:10.5194/egusphere-egu2020-20022, 2020.

[Υδρονομέας 2020: Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων ανοιχτού κώδικα για τη διαχείριση υδατικών πόρων]

[doc_id=2020]

[Αγγλικά]

Τα τελευταία 30 έτη, ένα πλήθος μελετών σχεδιασμού και διαχείρισης υδατικών πόρων στην Ελλάδα έχει υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες αιχμής και συναφή υπολογιστικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί από την ερευνητική ομάδα Ιτιά στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η αιχμή του δόρατος της εργαλειοθήκης της Ιτιάς είναι το σύστημα υποστήριξης αποφάσεων Υδρονομέας (που τα ελληνικά σημαίνει ο διανομέας του νερού), για την υποστήριξη της διαχείρισης υδροσυστημάτων πολλαπλών ταμιευτήρων. Το μεθοδολογικό του πλαίσιο έχει βασιστεί στην προσέγγιση παραμετροποίησης-προσομοίωσης-βελτιστοποίησης, το οποίο περιλαμβάνει τη στοχαστική προσομοίωση, τη δικτυακή γραμμική βελτιστοποίηση για την περιγραφή των ροών νερού και ενέργειας, και την πολυκριτηριακή ολική βελτιστοποίηση, που εξασφαλίζει την πλέον συμβιβαστική λήψη αποφάσεων. Στο αρχικό του στάδιο, ο Υδρονομέας αναπτύχθηκε σε περιβάλλον Object Pascal – Delphi. Τώρα, το λογισμικό έχει επανα-αναπτυχθεί σημαντικά, και η βελτιωμένη του έκδοση ενσωματώνει νέες λειτουργικότητες, διάφορες καινοτομίες των μοντέλων, και διασυνδέσεις με άλλα προγράμματα, π.χ. EPANET. Ο Υδρονομέας 2020 θα είναι διαθέσιμος στα τέλη του 2020 ως ελεύθερο και ανοιχτού κώδικα πακέτο Python. Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε τις βασικές μεθοδολογικές εξελίξεις και βελτιωμένα χαρακτηριστικά της τρέχουσας έκδοσης του λογισμικού, παρουσιάζοντας τη μοντελοποίηση του εκτενούς και σύνθετου συστήματος υδροδότησης αδιύλιστου νερού της πόλης της Αθήνας, στην Ελλάδα.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2020/EGU2020-20022.html

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Koutiva, I., and C. Makropoulos, On the use of agent based modelling for addressing the social component of urban water management in Europe, Computational Water, Energy, and Environmental Engineering, 10(4), 140-154, doi:10.4236/cweee.2021.104011, 2021.

Κατηγορίες: Υδροσυστήματα, Λογισμικό