Ταξίδι στο κλίμα, την υδρολογία και τη ζωή σε έναν πλανήτη ηλικίας 4.5 δισεκατομμυρίων ετών

D. Koutsoyiannis, A voyage in climate, hydrology and life on a 4.5-billion-years old planet, Self-organized lecture, doi:10.13140/RG.2.2.27000.26883, School of Civil Engineering – National Technical University of Athens, Athens, 20 July 2020.

[Ταξίδι στο κλίμα, την υδρολογία και τη ζωή σε έναν πλανήτη ηλικίας 4.5 δισεκατομμυρίων ετών]

[doc_id=2036]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (11987 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Σχετικές εργασίες:

Σημείωση:

Βίντεο 1 (Πρώτη ενότητα της ομιλίας, αρχή μέχρι Μέρος 5, 1 ώρα και 35 λεπτά)

Βίντεο 2 (Δεύτερη ενότητα της ομιλίας, Μέρος 6 έως τέλος, 1 ώρα και 4 λεπτά)

Βίντεο 3 (Συζήτηση, 1 ώρα και 50 λεπτά)

(Ευχαριστίες στον ΚΓ για την επιμέλεια μιας πρώτης έκδοσης των βίντεο)

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, Stochastics of Hydroclimatic Extremes - A Cool Look at Risk, Εκδοση 3, ISBN: 978-618-85370-0-2, 391 pages, doi:10.57713/kallipos-1, Kallipos Open Academic Editions, Athens, 2023.

Κατηγορίες: Κλίμα και στοχαστική