Ενεργειακές και Υδατικές ανάγκες Ρωμαϊκού Λουτρού

Θ. Γουλιανού, Ενεργειακές και Υδατικές ανάγκες Ρωμαϊκού Λουτρού, Διπλωματική εργασία, 130 pages, Μάρτιος 2020.

[doc_id=2038]

[Ελληνικά]

Η χρήση του λουτρού ήταν γνωστή στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο ήδη από την προϊστορική περίοδο ως αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής των ανθρώπων. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις αλλά και η διαδικασία του λουτρού στα αρχαία χρόνια ονομάζεται «βαλανείον». Η αγάπη των Ελλήνων για τα λουτρά κληροδοτήθηκε και αναπτύχθηκε από τους Ρωμαίους. Οι Ρωμαίοι υπήρξαν πραγματικοί λάτρεις των λουτρών. Τα ρωμαϊκά λουτρά, σε κάθε γωνιά της αυτοκρατορίας ήταν τεράστια και πολυτελή και λειτουργούσαν εκτός των άλλων ως χώροι επικοινωνίας και διασκέδασης. Eξαιτίας της µεγάλης κατανάλωσης νερού που γινόταν από τις εγκαταστάσεις των θερµών κατά τη διάρκεια της ρωμαϊκής περιόδου η κατασκευή των υδραγωγείων έφτασε σε εξαιρετική τελειότητα. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η προσπάθεια εκτίμησης των ενεργειακών και υδατικών αναγκών του. Μέσο της επίτευξης του σκοπού αποτελεί η μελέτη αρχαίων κειμένων και η προσπάθεια υπολογισμού των ενεργειακών και υδατικών αναγκών, η οποία βασίζεται σε αρχαιολογικές ανακατασκευές, αρχαιολογικά ευρήματα και αναφορές. Αρχικά, μέσω αρχαίων πηγών γίνεται η προσπάθεια αποτίμησης των υδρευτικών αναγκών της αρχαιότητας. Πιο συγκεκριμένα, ο Πλούταρχος παρέχει πληροφορίες για την αρχαία Αθήνα, ενώ αντίστοιχα ο Φροντίνος για την αρχαία Ρώμη καθώς παράλληλα δίνει πληροφορίες και για την quinaria, η οποία αντιστοιχεί σε παροχετευτικότητα περίπου 41.5 m3/ημέρα. Στη συνέχεια, διερευνήθηκε η διάρθρωση των χώρων του ρωμαϊκού λουτρού και αναλύθηκε περισσότερο το σύστημα θέρμανσης των χώρων και του νερού και πιο συγκεκριμένα ο τρόπος λειτουργίας του υποκαύστου. Μελετήθηκε ακόμα ο τρόπος λειτουργίας των τούρκικων χαμάμ καθώς οι Οθωμανοί αξιοποίησαν την παράδοση των Ρωμαίων και των Βυζαντινών όσον αφορά στον τρόπο λειτουργίας του λουτρού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δόθηκε στην εκτίμηση του τύπου καυσίμων και της χρήσης τους στην αρχαία ρωμαϊκή οικονομία. Έγινε προσπάθεια μέτρησης της κατανάλωσης καυσίμων των λουτρών μέσω αρχαίων αναφορών αλλά και αρχαιολογικών ανακατασκευών. Ακόμη, μέσω των αρχαιολογικών ευρημάτων έγινε η προσπάθεια αποτίμησης των υδατικών αναγκών του λουτρού. Καταλήγοντας, με το πέρας των προσπαθειών διερεύνησης των ενεργειακών και υδατικών αναγκών του ρωμαϊκού λουτρού, προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με την πρώτη προσέγγιση της διερεύνησης και διαφαίνονται αρκετά ζητήματα με τα οποία μπορεί να εξελιχθεί η έρευνα στα ρωμαϊκά λουτρά.

PDF Πλήρες κείμενο (3485 KB)