Έκθεση πεπραγμένων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ και απολογισμός του απερχόμενου Κοσμήτορα – 2014-2018

Δ. Κουτσογιάννης, Έκθεση πεπραγμένων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ και απολογισμός του απερχόμενου Κοσμήτορα – 2014-2018, doi:10.13140/RG.2.2.36800.99849, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2018.

[doc_id=2084]

[Ελληνικά]

Από τη μελέτη της 131χρονης ιστορίας της, διαπιστώνεται ότι η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ποτέ δεν αντιμετώπισε τέτοιες δυσκολίες που βιώνει σήμερα. Η μοναδικότητα της σημερινής συγκυρίας έγκειται εν πρώτοις στην οικονομική δυσπραγία, ως ενδεικτικά της οποίας αναφέρονται τα εξής:

(α) Η δραματική μείωση της επιχορήγησης των λειτουργικών δαπανών της Σχολής από τον τακτικό προϋπολογισμό του κράτους. Από 1 483 235 € που ήταν το 2010 έπεσε στα 111 150 € το 2018, ήτοι σε ποσοστό μείωσης 93%. Ως αποτέλεσμα, η υλικοτεχνική υποδομή της Σχολής δεν μπορεί να ανανεωθεί ούτε να συντηρηθεί και απαξιώνεται.

(β) Η μείωση του καθηγητικού προσωπικού της Σχολής περίπου στο μισό.

(γ) Το αβέβαιο μέλλον, η ανεργία και η μετανάστευση στο εξωτερικό των αποφοίτων της Σχολής, σε ποσοστά που ουδέποτε υπήρξαν στο παρελθόν.

Παρά ταύτα, η Σχολή αποτελεί νησίδα που γενικά αντιστέκεται στην παρακμή. Μέσα στις πρωτόγνωρα αρνητικές συνθήκες, σήμερα παρουσιάζει τις υψηλότερες διεθνείς επιδόσεις στην ιστορία της. Είναι η πρώτη σε διεθνή αναγνώριση Σχολή της χώρας.

[Για τη συνέχεια βλ. Πλήρες κείμενο]

PDF Πλήρες κείμενο (774 KB)