Υδρολογική μελέτη

Ι. Ναλμπάντης, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική μελέτη, Μελέτη διαχείρισης των υδατικών πόρων της υδρολογικής λεκάνης Ευήνου και υδρογεωλογική μελέτη για το καρστικό σύστημα του Ευήνου, Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης – Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχοι: Π. Παναγόπουλος, Γενική Μελετών, Ίστρια, Ανάλυση Οικοσυστημάτων, Αριθμός τεύχους II, Αθήνα, 1996.

[doc_id=209]

[Ελληνικά]

Η έκθεση περιλαμβάνει γενική περιγραφή της περιοχής μελέτης και των λεκανών ενδιαφέροντος, ανάπτυξη της μεθοδολογίας και των βασικών παραδοχών, καθώς και παράθεση των αριθμητικών αποτελεσμάτων υπό μορφή πινάκων και διαγραμμάτων για όλες τις εργασίες της υδρολογικής μελέτης. Αυτές ήταν οι ακόλουθες: ομογενοποίηση και συμπλήρωση των δειγμάτων βροχόπτωσης, εκτίμηση της επιφανειακής βροχόπτωσης, κατάρτιση καμπυλών στάθμης-παροχής, υπολογισμός της εξάτμισης από την επιφάνεια των ταμιευτήρων Μόρνου και Ευήνου, και μεταφορά της παροχομετρικής πληροφορίας στο χώρο.

PDF Πλήρες κείμενο (18161 KB)

Σχετικό έργο: Μελέτη διαχείρισης των υδατικών πόρων της υδρολογικής λεκάνης Ευήνου και υδρογεωλογική μελέτη για το καρστικό σύστημα του Ευήνου