Διερεύνηση της απόκρισης της λεκάνης απορροής Ξηριά Κορίνθου στην καταιγίδα της 11-13 Ιανουαρίου 1997 με τη μέθοδο SCS

Γ. Μπαλούτσος, Δ. Κουτσογιάννης, Α. Οικονόμου, και Π. Καλλίρης, Διερεύνηση της απόκρισης της λεκάνης απορροής Ξηριά Κορίνθου στην καταιγίδα της 11-13 Ιανουαρίου 1997 με τη μέθοδο SCS, Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, 11 (1), 77–90, 2000.

[doc_id=21]

[Ελληνικά]

Στις 11-13/1/1997 η λεκάνη απορροής του χειμάρρου Ξηριά Κορίνθου, αλλά και η ευρύτερη περιοχή, επλήγησαν από ισχυρή καταιγίδα που προξένησε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στην πόλη με υλικές καταστροφές και ανθρώπινα θύματα. Οι καταστροφές αποδόθηκαν τόσο στην ισχυρή βροχόπτωση και την αντίστοιχη απορροή, όσο και στις ανθρώπινες παρεμβάσεις στο χώρο δράσης του χειμάρρου. H έλλειψη σταθμών μέτρησης υδρομετεωρολογικών παραμέτρων στη λεκάνη, δημιούργησε δυσχέρειες στην ποσοτικοποίηση της υδρολογικής απόκρισής της. Το κενό αυτό εξετάζεται στην εργασία με τη διερεύνηση της απόκρισης της λεκάνης στην καταιγίδα με τη μέθοδο SCS και από την ανάλυση προέκυψαν τα ακόλουθα: Το ύψος βροχής στη λεκάνη κυμάνθηκε από 123-358 mm (σταθμικό ύψος 201 mm) και η περίοδος επαναφοράς της στην κεντρική ζώνη της λεκάνης ήταν της τάξης των 1000 ετών για διάρκεια 24 ωρών αλλά πολύ μικρότερη για μικρότερες διάρκειες. Η παροχή αιχμής στο στόμιο της λεκάνης ξεπέρασε τα 600 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο, τιμή που αντιστοιχεί σε περίοδο επαναφοράς της τάξης των 100 ετών, και ο συντελεστής πλημμυρικής απορροής ξεπέρασε το 55%. Με βάση τα φυσικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά της λεκάνης, και τα συμπεράσματα της μελέτης, προτείνονται μέτρα και έργα ελάφρυνσης των επιπτώσεων από παρόμοια γεγονότα στο μέλλον.

PDF Πλήρες κείμενο (1075 KB)

Σημείωση:

Περίληψη της εργασίας αναδημοσιεύτηκε στο συλλογικό τόμο της Εθνικής Επιτροπής κατά της Ερημοποίησης "Ερημοποίηση - Επιστημονικές εργασίες Ελλήνων συγγραφέων", επιμέλεια Ο. Βαρελίδης, Ν. Γιάσογλου και Σ. Λιβέρης, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθήνα 2004.

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. Δ. Κουτσογιάννης, και Λ. Λαζαρίδης, Υδρολογική μελέτη πλημμυρών, Οριστική μελέτη αποχέτευσης Κορίνθου, Μελέτη χειμάρρου Ξηριά, Εισαγωγικό μέρος, Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχος: Υδροεξυγιαντική, 122 pages, Αθήνα, 1998.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. #Φασούλα, Α., Μ. Σαπουντζής και Α. Ψιλοβίκος, Διερεύνηση του πλημμυρικού φαινόμενου της 9ης Οκτωβριου2006 στο χείμαρρο «Κραυσίδωνα» Βόλου, Πρακτικά Κοινού Συνεδρίου ΕΥΕ& ΕΕΔΥΠ «Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων σε συνθήκες κλιματικών αλλαγών» (Επιμ. Α. Λιακόπουλος, Β. Κανακούδης, Ε. Αναστασιάδου-Παρθενίου, Β. Τσιχριντζής), Βόλος, 171-178, 2009.
2. #Hatzopoulos, J. N., A. Santorinaiou and D. Gitakou, Coordination of public policies for flood protection using remote sensing and GIS technologies for coastal urban landscapes at water territories, American Society for Photogrammetry and Remote Sensing Annual Conference 2010: Opportunities for Emerging Geospatial Technologies, 1, 270-277, 2010.
3. #Diakakis M, E. Andreadakis and G. Fountoulis, Flash flood event of Potamoula, Greece: Hydrology, geomorphic effects and damage characteristics, Advances in the Research of Aquatic Environment (eds. N. Lambrakis, G. Stournaras, K. Katsanou), Springer, Berlin, Doi: 10.1007/978-3-642-19902-8_18, 163-170, 2011.
4. Karymbalis, E., P. Katsafados, C. Chalkias and K. Gaki-Papanastassiou, An integrated study for the evaluation of natural and anthropogenic causes of flooding in small catchments based on geomorphological and meteorological data and modeling techniques: The case of the Xerias torrent (Corinth, Greece), Zeitschrift fur Geomorphologie, 56 (SUPPL. 1), 045-067, 2012.