Υδρολογική μελέτη πλημμυρών

Δ. Κουτσογιάννης, και Λ. Λαζαρίδης, Υδρολογική μελέτη πλημμυρών, Οριστική μελέτη αποχέτευσης Κορίνθου, Μελέτη χειμάρρου Ξηριά, Εισαγωγικό μέρος, Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχος: Υδροεξυγιαντική, 122 pages, Αθήνα, 1998.

[doc_id=210]

[Ελληνικά]

Περιεχόμενα: (1) Εισαγωγή: Αντικείμενο και διάρθρωση της μελέτης. Περιγραφή λεκάνης απορροής. Γενικά κλιματικά δεδομένα. (2) Κατάρτιση όμβριων καμπυλών: Γενική μεθοδολογία. Σταθμοί και δεδομένα. Επεξεργασία δεδομένων. Αποτελέσματα, συγκρίσεις και συμπεράσματα. (3) Ανάλυση της ισχυρής βροχόπτωσης του Ιανουαρίου 1997. (4) Μοναδιαία υδρογραφήματα της λεκάνης. (5) Πλημμύρες σχεδιασμού: Καταιγίδες σχεδιασμού. Ωφέλιμη βροχή. Βασική ροή - Τήξη χιονιού. Περίοδοι επαναφοράς. Υπολογισμοί και αποτελέσματα. (6) Εκτιμήσεις του μεγέθους και της περιόδου επαναφοράς της πλημμύρας του Ιανουαρίου 1997.

PDF Πλήρες κείμενο:

Σχετικό έργο: Οριστική μελέτη αποχέτευσης Κορίνθου, Μελέτη χειμάρρου Ξηριά, Εισαγωγικό μέρος

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. Γ. Μπαλούτσος, Δ. Κουτσογιάννης, Α. Οικονόμου, και Π. Καλλίρης, Διερεύνηση της απόκρισης της λεκάνης απορροής Ξηριά Κορίνθου στην καταιγίδα της 11-13 Ιανουαρίου 1997 με τη μέθοδο SCS, Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, 11 (1), 77–90, 2000.