Μπορεί να βελτιωθεί η αναγνωρισιμότητα των υδρολογικών μοντέλων; Ελέγχοντας την έννοια της στοχαστικής βαθμονόμησης

V. Kourakos, A. Efstratiadis, and I. Tsoukalas, Can hydrological model identifiability be improved? Stress-testing the concept of stochastic calibration, EGU General Assembly 2021, online, EGU21-11704, doi:10.5194/egusphere-egu21-11704, European Geosciences Union, 2021.

[Μπορεί να βελτιωθεί η αναγνωρισιμότητα των υδρολογικών μοντέλων; Ελέγχοντας την έννοια της στοχαστικής βαθμονόμησης]

[doc_id=2103]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

Κατηγορίες: Υδροπληροφορική, Υδρολογικά μοντέλα, Στοχαστική, Εργασίες φοιτητών σε συνέδρια