Προσομοίωση της λειτουργίας του ταμιευτήρα Γαδουρά, Κεφ. 4 της Υδρολογικής Μελέτης Υδατικού Ισοζυγίου

Δ. Κουτσογιάννης, Προσομοίωση της λειτουργίας του ταμιευτήρα Γαδουρά, Κεφ. 4 της Υδρολογικής Μελέτης Υδατικού Ισοζυγίου, Μελέτη ύδρευσης ευρύτερης περιοχής Ρόδου, υδραγωγείου και εγκαταστάσεων καθαρισμού νερού από το φράγμα Γαδουρά, Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχοι: Γραφείο Μαχαίρα, Γ. Καφετζόπουλος - Δ. Μπενάκης - Ι. Πριντάτκο, Υδροεξυγιαντική, Π. Κέρχουλας, 18 pages, 1998.

[doc_id=211]

[Ελληνικά]

Γενικά δεδομένα και βασικές αρχές της προσομοίωσης. Υδρολογική προσομοίωση. Χαρακτηριστικά της ζήτησης. Αποτελέσματα των προσομοιώσεων. Συμπεράσματα: εκτίμηση της εγγυημένης απόληψης από τον ταμιευτήρα Γαδουρά. Συγκρίσεις.

PDF Πλήρες κείμενο (340 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Σχετικό έργο: Μελέτη ύδρευσης ευρύτερης περιοχής Ρόδου, υδραγωγείου και εγκαταστάσεων καθαρισμού νερού από το φράγμα Γαδουρά