Υδρολογική διερεύνηση

Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική διερεύνηση, Γενική διάταξη έργων εκτροπής Αχελώου προς Θεσσαλία, Ανάδοχος: Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Αχελώου – Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Συνεργαζόμενοι: Γ. Καλαούζης, , Π. Μαρίνος, Δ. Κουτσογιάννης, 44 pages, 1996.

[doc_id=213]

[Ελληνικά]

Εξαγωγή μηνιαίων χρονοσειρών βροχής και απορροής στις θέσεις φραγμάτων Μεσοχώρας, Συκιάς, Πύλης και Μουζακίου με αξιοποίηση σχετικών υδρολογικών δειγμάτων και επεξεργασία και συμπλήρωση με χρήση στοχαστικού μοντέλου.

PDF Πλήρες κείμενο (2567 KB)

Σχετικό έργο: Γενική διάταξη έργων εκτροπής Αχελώου προς Θεσσαλία

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, A. Efstratiadis, and G. Karavokiros, A decision support tool for the management of multi-reservoir systems, Journal of the American Water Resources Association, 38 (4), 945–958, doi:10.1111/j.1752-1688.2002.tb05536.x, 2002.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Niadas, I.A., and P.G. Mentzelopoulos, Probabilistic flow duration curves for small hydro plant design and performance evaluation, Water Resources Management, 22(4), 509-523, 2008.