Γενική διάταξη έργων εκτροπής Αχελώου προς Θεσσαλία

[proj_id=29]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1996–Δεκέμβριος 1996

Προϋπολογισμός: 130 000 000 DRS (περίπου €431 210)

Ανάδοχος: Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Αχελώου

Συνεργαζόμενοι:

  1. Γ. Καλαούζης
  2. ELECTROWATT
  3. Π. Μαρίνος
  4. Δ. Κουτσογιάννης

Έγγραφα: