Υδρολογική μελέτη

Δ. Κωνσταντινίδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική μελέτη, Προμελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων πεδιάδας Άρτας, Ανάθεση: Υπουργείο Γεωργίας, Ανάδοχοι: Υδροδομική, Δ. Κωνσταντινίδης, Υδροεξυγιαντική, Αβραμόπουλος, Αριθμός τεύχους II, 86 pages, Αθήνα, 1990.

[doc_id=220]

[Ελληνικά]

Ανάλυση μεγίστων βροχοπτώσεων και κατάρτιση όμβριων καμπυλών.

Σχετικό έργο: Προμελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων πεδιάδας Άρτας