Προμελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων πεδιάδας Άρτας

[proj_id=32]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1990–Δεκέμβριος 1990

Ανάθεση: Υπουργείο Γεωργίας

Ανάδοχοι:

  1. Υδροδομική
  2. Δ. Κωνσταντινίδης
  3. Υδροεξυγιαντική
  4. Αβραμόπουλος

Έγγραφα: