Διερεύνηση της δομής χωρικής συσχέτισης δισδιάστατων πεδίων κυμάτων στο Αιγαίο Πέλαγος

A. Trompouki, S. Vrettou, G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Investigation of the spatial correlation structure of 2-D wave fields at the Aegean Sea, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, EGU22-3083, doi:10.5194/egusphere-egu22-3083, European Geosciences Union, 2022.

[Διερεύνηση της δομής χωρικής συσχέτισης δισδιάστατων πεδίων κυμάτων στο Αιγαίο Πέλαγος]

[doc_id=2200]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (1811 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Κατηγορίες: Εργασίες φοιτητών