Διερεύνηση στοχαστικών ομοιοτήτων μεταξύ ανέμου και κυμάτων και της επίδρασής τους σε υπεράκτιες κατασκευές

S. Vrettou, A. Trompouki, T. Iliopoulou, G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Investigation of stochastic similarities between wind and waves and their impact on offshore structures, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, EGU22-3082, doi:10.5194/egusphere-egu22-3082, European Geosciences Union, 2022.

[Διερεύνηση στοχαστικών ομοιοτήτων μεταξύ ανέμου και κυμάτων και της επίδρασής τους σε υπεράκτιες κατασκευές]

[doc_id=2201]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (2641 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Κατηγορίες: Εργασίες φοιτητών