Υδρολογική μελέτη

Δ. Κωνσταντινίδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική μελέτη, Μελέτη φράγματος Φανερωμένης Μεσαράς Κρήτης - Οριστική μελέτη, Ανάθεση: Υπουργείο Γεωργίας, Ανάδοχοι: Δ. Κωνσταντινίδης, Γραφείο Δοξιάδη, Αριθμός τεύχους 3, 100 pages, Αθήνα, Νοέμβριος 1988.

[doc_id=221]

[Ελληνικά]

Περιγραφή λεκανών. Υδρομετεωρολογία. Μελέτη εισροών και απολήψεων ταμιευτήρα. Ανάλυση μέγιστων επιφανειακών βροχοπτώσεων της λεκάνης και παραγωγή αντίστοιχων όμβριων καμπυλών. Παραγωγή συνθετικών μοναδιαίων υδρογραφημάτων. Εκτίμηση και διόδευση των υδρογραφημάτων πλημμύρας σχεδιασμού του υπερχειλιστή και της σήραγγας εκτροπής.

PDF Πλήρες κείμενο (1718 KB)

Σχετικό έργο: Μελέτη φράγματος Φανερωμένης Μεσαράς Κρήτης - Οριστική μελέτη