Μελέτη φράγματος Φανερωμένης Μεσαράς Κρήτης - Οριστική μελέτη

[proj_id=33]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1988–Δεκέμβριος 1988

Ανάθεση: Υπουργείο Γεωργίας

Ανάδοχοι:

  1. Δ. Κωνσταντινίδης
  2. Γραφείο Δοξιάδη

Έγγραφα: