Υδρολογική μελέτη

Δ. Κωνσταντινίδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική μελέτη, Μελέτη φράγματος Πλακιώτισσας Μεσαράς Κρήτης - Οριστική μελέτη, Ανάθεση: Υπουργείο Γεωργίας, Ανάδοχοι: Δ. Κωνσταντινίδης, Γραφείο Δοξιάδη, Αριθμός τεύχους 3, 119 pages, Αθήνα, Μάιος 1986.

[doc_id=222]

[Ελληνικά]

Αντικείμενο. Περιγραφή λεκανών. Υδρομετεωρολογία. Μελέτη εισροών και απολήψεων ταμιευτήρα. Ανάλυση μέγιστων βροχοπτώσεων. Παραγωγή συνθετικών μοναδιαίων υδρογραφημάτων. Εκτίμηση και διόδευση των υδρογραφημάτων πλημμύρας σχεδιασμού του υπερχειλιστή και της σήραγγας εκτροπής.

Σχετικό έργο: Μελέτη φράγματος Πλακιώτισσας Μεσαράς Κρήτης - Οριστική μελέτη